xin chào ,
tôi là
đức việt.

backend developer

Tải CV

about me

Xin chào! Tôi là một sinh viên nhiệt huyết với phát triển backend, đặc biệt là sử dụng PHP Laravel. Với kiến thức vững về Laravel và các công nghệ liên quan, tôi đã tham gia vào nhiều dự án thực tế. Tôi có kinh nghiệm trong xây dựng các ứng dụng web động và ổn định, từ quản lý dữ liệu đến tích hợp thanh toán. Sự ham học và khả năng giải quyết vấn đề là những ưu điểm của tôi. Tôi rất mong muốn có cơ hội tham gia vào các dự án mới và đóng góp vào cộng đồng phát triển Laravel.

phone

(+84)345694088

website

www.ziet.dev

học vấn

2023 - Hiện tại

Kĩ thuật phần mềm

đại học phenikaa

hà đông, việt nam

trong quá trình học chưa kết thúc nên chưa có thông tin cụ thể

Kĩ Năng

C#
HTML
CSS
JS
Flutter
Docker
PHP
Laravel
Tailwind
VueJS

Kinh Nghiệm

  • 2018 - Hiện Tại

    Freelancer

    Freelancer

    Hà Nội, Việt Nam

    Freelancer, tôi bắt đầu sự nghiệp của mình. Tôi đã tham gia vào nhiều dự án nhỏ và lớn, từ việc xây dựng website cá nhân đến việc phát triển ứng dụng web cho doanh nghiệp. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ những dự án này.

Liên Kết

github
github

Dự Án

Liên Hệ Với Tôi

Đức Việt

backend developer

Số Điện Thoại

(+84)345694088

website

www.ziet.dev